سیب نامه(فرهنگی.هنری.تبادل افکار)

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع یا نام نویسنده آزاد است

» مرا بیــــــــا :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» مرا بیــــــــا :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» مرا رفتی و خودت را نیز :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» ۱۳٩۱/٤/۱٤ :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» راه :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» استعاره ی مرگ :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» سلامی دوباره(پری خانه) :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» پست نخست :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» عــــــــــــیدانه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» نامه ای به فروغ فرخ زاد!(علی کوچیکه) :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» گــــــــــــــــــــل بانـــــــــو آی گــــــــــــــــــــل بانـــــــــو :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» حالم به هم میخورد :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» پنجره :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» من همینم :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» یک شعر... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» تولد :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» به تو می خندیدم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» تهی!طهی!تحی!طحی...تو...هی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» من حسادت دارم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» سکسکه های دیوانه وار :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» یک نفر نیست :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» در خود شکسته :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» یلدا دختر سیاه موی :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» مَستوره ام :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» آدم و حوا! :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» سهم من :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» خدایا کفر نمی گویم :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» میخورد باران به شیشه :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» تو به من مینگری :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» عشق یعنی... :: ۱۳۸٩/٥/۸
» من و تو :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» همین جوری :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
» چند سخن از استاد شهید :: ۱۳۸٩/٤/٤
» سیب 3 :: ۱۳۸٩/٤/۳
» ساده با تو حرف میزنم... :: ۱۳۸٩/٤/٢
» چگوارا :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» پنج وارون چه معنا دارد؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» شیر مادر :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» و اما عشق... :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» شعر من شعر امروز است :: ۱۳۸٩/۳/٩
» صبحگاهیست بهاری با حال وهوایی تابستانی :: ۱۳۸٩/۳/۱
» غمی غمناک :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» به یاد بهترینم سنجاقک فمنیست :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» بحر طویل چیست؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» بدونه شرح... :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» دو.2.دو :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» مرد ها در حال ملوس شدن هستند :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» و این علامت سوال :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» سه.3.سه :: ۱۳۸٩/٢/٤
» از دور دست ها :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
» سلامی دوباره :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» هوای گریه با من :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» ای کاش بمانیم :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» تو... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» صدایت را مییشناسم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» سبز سرخ :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» زندگی :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» در اتاق تنهایی :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» نگاه...!!! :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» هنوز زنده ام :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» تعمیر اگزوز پذیرفته می‌شود! :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» پسته لال :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» ((آن مرد با اسب آمد)) :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» دلتنگی ممنوع :: ۱۳۸۸/٩/۸
» باران2 :: ۱۳۸۸/٩/۸
» امشب مست مست :: ۱۳۸۸/٩/۸
» ۱۳۸۸/٩/٧ :: ۱۳۸۸/٩/٧
» باران :: ۱۳۸۸/٩/٤
» و امروز آنقدر شفافیم :: ۱۳۸۸/٩/۳
» به رویم نیار :: ۱۳۸۸/٩/٢
» شانه ها :: ۱۳۸۸/٩/٢
» قطار شو که مرا با خودت سفر ببری :: ۱۳۸۸/٩/۱
» شاید :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» چقدر سخته :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» اشاره :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» دیوار :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» پنجره :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» سیب2 :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» سیب1 :: ۱۳۸۸/۸/۱٩