استعاره ی مرگ

گورستان همیشه استعاره ی مرگ نیست...!

و این عطر که فضا را سنگین کرده است

تنها خاطره از گورستان.

این آخرین غسل است!

بوی کافور با عطر یاس چه توفیقی دارد؟!

بعد یک راست میروی آنجا که فکرش را هم نکرده بودی!

این آخرین غسل است

به یاد صبح ها که آغوشت را ترک میگفتم...

دعای هر روزه ی بدرقه ات را بخوان...که نسیت مرا تاب این اشک های تو...

مرا بگزار و بگذر از این استعاره سیاه...

 

                                                              بهرام بیگلویی

                                                                20/3/91


 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید