راه

از این همه راه که تو را نمیرسند

چقدر سخت میشود

راه تو را گم کرد!

نمیدانم کدام یک غم بزرگ هستی ام شده است!؟

راه،

ویا

انتهای آن...!!!

 

 

                                                     بهرام بیگلویی

                                                       1391/3/6

/ 0 نظر / 16 بازدید