و اما عشق...

و عشق همان حس غریبی (قریبی) است که مریم را مقدس نمود...

چه فرقی دارد عیسی پدرش کیست؟!این همان حس مادرانه مریم است که عیسی را شفا دهنده چشمان کور مینماید.

این همان حس پاک مادر است که در او درخشش میکند.

زن بودن همان حسی که فاطمه را فاطمه میکند.چه فرقی دارد فرزند کیست یا همسر که این همان حس زنانه است که او را فاطمه میسازد برای همه ،حسن حسین علی و محمد.

و خداوند چه احساسی را از دست داده است حس عشق به یک مادر،یک همسر،یک دختر...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
گیلی یا همون فمنیسته

چه احساسی ... این روزها از حس زن بودنم شرم می کنم که چرا به کدامین دلیل به کدامین گناه باید در دستانی اسیر باشم که حکم آزادیم را یک مرد باید صادر کند ... مردی که هیچ بویی از زن بودنم نبرده است [دلشکسته]