شاید

اگر میخواهم زنده بمانم

دلیلش حظور توست

وای بر آن لحظه ای که دیگر تو را نیابم

صدای تیک تاتک مرگ لحظه ها

دلم را می لرزاند

شاید لحظه ای دیگر تو نباشی!

شاید لحظه ای دیگر من نباشم!!!

 

 

                                      بهرام بیگلویی  20/10/87

/ 0 نظر / 6 بازدید