نگاه...!!!

نمیدانم

خدا به فرش آمده بود

یا که نه

من در عرش بودم

اصلاً مهم نیست

فقط میدانم

در چشمانم

نگاه کرد

     نگاه کرد

                نگاه...!!!

                                                   بهرام بیگلویی

/ 0 نظر / 7 بازدید