ساده با تو حرف میزنم...

ساده با تو حرف میزنم

مثل آب با درخت

مثل نور با گیاه

مثل شب نورد خسته ای

با نگاه ماه

ساده با تو حرف میزنم

ناگهان مرا چرا چنین

به ناکجا کشانده ای...!!؟؟

 

 

پ ن ١:نمیدونم چرا خیلی وقته دیگه با کسی حرف نمیزنم از دلم

پ ن ٢:نمیدونم چرا خیلی وقته دیگه کسی با من حرف نمیزند از دلش

پ ن ٣:شاید همه بازیگر یک فیلم بی صدا هستیم

/ 0 نظر / 9 بازدید