# بانو

گــــــــــــــــــــل بانـــــــــو آی گــــــــــــــــــــل بانـــــــــو

آسمان نگهت را دیدم گل بانو وان همه لرزش و بیتابی را که پریشانش بود خاطر زود رنجت در غم کهنه ی قلبت ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 4 بازدید