# شعر

من و تو

                من و تو همان کهنه یاران قدیم                                  همان عاشقان، شرمساران ندیم من و تو دو تنها،دو بیکس،دوبی همنفس                                   همان ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید