# شعر

گــــــــــــــــــــل بانـــــــــو آی گــــــــــــــــــــل بانـــــــــو

آسمان نگهت را دیدم گل بانو وان همه لرزش و بیتابی را که پریشانش بود خاطر زود رنجت در غم کهنه ی قلبت ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 2 بازدید

من و تو

                من و تو همان کهنه یاران قدیم                                  همان عاشقان، شرمساران ندیم من و تو دو تنها،دو بیکس،دوبی همنفس                                   همان ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید