# پنجره

تو به من مینگری

تو به من مینگری                  از پس پنجره بهت زده خاطره ام چشم تو خیره به من                           بی هدف                                      بی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 2 بازدید

در اتاق تنهایی

در اتاق تنهایی                     در آن زاویه                                  که از تمامی نورهای جهان                                                                  می توان بیگانه بود   در آن هنگامه                   که فریاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید